28 jan

Patiënten waarderen hun zorgverlener met gemiddeld een 8,3

 

In de maanden september en oktober heeft een patiëntervaringsonderzoek plaatsgevonden onder ketenzorgpatiënten met astma, COPD, diabetes of een (verhoogde kans op) hart- of vaatziekte. Bijna alle bij Zorggroep Haringvliet aangesloten praktijken hebben deelgenomen aan het onderzoek. De vragenlijst PREM Chronische Zorg is  digitaal door de praktijken aan de patiënten verstuurd. In totaal hebben 2.424 patiënten de vragenlijst PREM Chronische Zorg ingevuld (responspercentage 37,4%). Patiënten beoordelen hun zorgverlener met gemiddeld een 8,3.

 

Tevredenheid kan worden aangeduid als de net promotor score (NPS). Een score boven 0 wordt als goed beschouwd en hoe hoger de score des te hoger de patiënttevredenheid. De NPS van ZGHV in de PREM 2021 is 30,7%.
 

De patiënten zijn vooral tevreden over (antwoorden eens of helemaal eens):

  • De zorgverlener legt begrijpelijk uit (95,0%)
  • Ik kan mijn zorgverlener de vragen stellen die ik wil (94,3%)
  • Ik heb vertrouwen in de deskundigheid van mijn zorgverlener (92,0%)

 

Het minst wordt eens of helemaal eens geantwoord op:

  • Met de hulp van mijn zorgverlener kan ik beter omgaan met mijn chronische ziekte (62,3%)
  • Mijn zorgverlener overlegt met mij over het bijstellen van de behandeling of het advies (70,0%)
  • De behandeling van de zorgverleners sluit goed op elkaar aan (72,1%)
  •  

Slechts 43,9% van de patiënten heeft toegang tot het individueel zorgplan. De redenen daarbij zijn: ‘Ik weet niet wat dat is’ en ‘Mijn individueel zorgplan is niet schriftelijk vastgelegd’.
 
Wat vinden patiënten belangrijk?

  • Patiënten vinden het ook belangrijk dat zij de zorgverlener de vragen kan stellen die zij willen (74,5%) en dat zij vertrouwen hebben in de deskundigheid van de zorgverlener (55,7%).
  • Het minst scoren: ik toegang heb tot mijn individueel zorgplan. Dit kan zijn op papier of digitaal (13,9%) en dat ik samen met mijn zorgverlener bespreek waar ik aan wil werken (doelen) (15,1%)

 
Uit de analyse van de complimenten en tips blijkt dat de patiënten met name gehecht zijn aan een vast aanspreekpunt, en belangstelling tonen voor het zorgplan.

 

Het volledige rapport is hier te lezen. 
 

Deelnemende praktijken ontvangen een rapportage over hun praktijk. Hierin staan de resultaten van de eigen praktijk, afgezet tegen het gemiddelde van Zorggroep Haringvliet. Daarnaast ontvangen zij alle antwoorden op de open vragen voor hun praktijk en een infographic als samenvatting.  Praktijken kunnen deze resultaten inzetten voor hun eigen praktijkaccreditatie.

2019 | Zorggroep Haringvliet | Alle rechten voorbehouden | Privacy statement

2019
Zorggroep Haringvliet
Alle rechten voorbehouden
Privacy statement