01 jan

Bart Smit, per 1 januari 2020 nieuwe commissaris bij Zorggroep Haringvliet

De aandeelhouder van de BV is het bestuur van de Coöperatieve Vereniging Zorggroep Haringvliet (COOP) is voornemens om Bart Smit te benoemen als commissaris van Zorggroep Haringvliet. Dit zal tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) d.d. 16 april 2020 plaatsvinden. Middels het bestuursbesluit van het bestuur COOP van afgelopen 16 december zal Bart met ingang van 1 januari 2020 in functie treden.

 

Zes jaar geleden is Ton Janssen samen met Marlies Mulder en Gerrit Littel aangesteld als commissaris van Zorggroep Haringvliet. De benoeming is na vier jaar verlengd en om te voorkomen dat allen tegelijk na de maximale benoemingstermijn van 8 jaar vertrekken, zullen zij ‘getrapt’ aftreden.

 

Ton Janssen, oud huisarts, vertrekt als eerste. We zijn erg dankbaar voor zijn inspanningen en zullen hem gaan missen. Op gepaste wijze zullen we van hem afscheid nemen maar we houden zeker contact!

 

 

Om de vacature op te vullen heeft de RvC een advertentie gezet en samen met een afvaardiging van het bestuur COOP gesprekken gevoerd met 5 kandidaten (ruim 20 reacties). De keuze is gevallen op Bart Smit, een ervaren manager/adviseur/ bestuurder in de gezondheidszorg. Bart is momenteel werkzaam als directeur-bestuurder bij Mediis, een huisartsenorganisatie in de regio Midden-Holland.

 

In zijn huidige baan is hij zowel landelijk en regionaal bezig met verschillende ontwikkelingen in de zorg. Vanuit die functie heeft is hij onder andere ambassadeur van de Juiste Zorg Op de Juiste Plek en is hij onderdeel van de expertgroep die verbonden is aan VWS.

 

De functie van commissaris bij de Zorggroep Haringvliet vindt Bart zeer uitdagend: ‘De eerste lijn gezondheidszorg gaat naar mijn idee meer en meer het speelveld van de toekomst bepalen. Een goede regionale huisartsen organisatie is daarin noodzakelijk. Het, vanuit de functie van commissaris, kunnen bijdragen aan uw regionale ontwikkeling ervaar ik als een mooie, nieuwe aanvulling in mijn werk.

2019 | Zorggroep Haringvliet | Alle rechten voorbehouden | Privacy statement

2019
Zorggroep Haringvliet
Alle rechten voorbehouden
Privacy statement