15 apr

Behoud acute zorg in de regio

 

Op vrijdag 15 april bezocht CDA Tweede Kamerlid Joba van den Berg Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland. Tijdens het bezoek werd met name gesproken over de noodzaak van het behoud van de brede keten van acute zorg voor de regio. Ook werd gesproken over de uitdaging waar CuraMare, inclusief Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, voor staat om te voldoen aan een toenemende zorgvraag terwijl er een landelijk tekort aan zorgpersoneel is. Burgemeester Ada Grootenboer, wethouder Thea Both en Han Gloudemans en Marie Antoinette Westra van Zorggroep Haringvliet namen deel aan het bezoek.

Rode draad tijdens het bezoek was de noodzaak om samen te werken. Koos Moerland, voorzitter van de raad van bestuur van CuraMare: “De urgentie om samen te werken binnen de regio wordt steeds groter. Niet alleen met zorgpartners als de huisartsen, maar ook met andere partners zoals de gemeente. Goede, toegankelijke zorg dichtbij is immers ook van groot belang voor de aantrekkelijkheid van de regio als woon- en werklocatie. Gelukkig staan wij als zorgorganisatie niet alleen voor deze uitdaging, maar pakken we dit samen op. Goede zorg is namelijk afhankelijk van veel factoren.”

 

Acute zorg 

Een actueel onderwerp is het door de Nederlandse Zorgautoriteit (de NZa) uitgebrachte ‘advies passende acute zorg’. Hierin wordt onder andere gesproken over het concentreren van acute zorg en het verminderen van het aantal SEH’s in Nederland. Een besluit om de SEH weg te halen bij het ziekenhuis in Dirksland zou desastreuze gevolgen kunnen hebben voor de toegankelijkheid van acute zorg in de regio. Mariska Shekary, medisch lid raad van bestuur: “De spoedeisende hulp en andere acute functies in het ziekenhuis kun je niet als los onderdeel van de zorg zien. De SEH, maar ook de acute OK en de IC spelen een centrale rol in de keten van acute zorg. Denk aan de nauwe samenwerking tussen SEH en huisartsenpost, maar ook, omdat er 24/7 een OK-team beschikbaar moet zijn, het uitvoeren van spoedoperaties. Bijvoorbeeld voor opgenomen patiënten met complicaties of een spoedkeizersnede bij een zwanger vrouw. Dit zijn allemaal onderdelen van de acute zorgketen die niet zonder elkaar kunnen.”

 

Burgemeester Ada Grootenboer vult aan: “Acute zorg stopt niet bij de spoedeisende hulp. Door de goede samenwerking met andere disciplines uit de zorgketen kunnen we onze inwoners nu 24/7 spoedzorg verlenen. We willen dat dit behouden blijft. Hier maken we ons de komende periode hard voor. Bewustwording is hierin een belangrijk onderdeel. Los van het belang van goede, bereikbare medische zorg is Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis ook van grote betekenis voor de lokale economie, leefbaarheid en werkgelegenheid.”

 

Toekomstbestendige ouderenzorg
De krapte op de arbeidsmarkt en de toenemende vergrijzing en daarmee toenemende zorgvraag was een ander punt op de agenda van het werkbezoek. Dit legt met name druk op de toegankelijkheid en de kwaliteit van zorg. Dit probleem speelt bij alle zorgorganisaties maar het tekort aan medewerkers neemt het hardst toe in de verpleeghuiszorg en thuiszorg. Daarbij komt dat de overheid meer en meer aanstuurt op het langer thuis blijven wonen van ouderen, waardoor de zorgverlening aan ouderen zich verplaatst. Deze vindt minder plaats in het ziekenhuis of op een woonzorglocatie, maar meer en meer in de thuissituatie.

 

Han Gloudemans, voorzitter van Zorggroep Haringvliet, licht toe: “Het doel om ouderen langer gezond thuis te laten leven is een mooi streven. De huisarts zal hierin een grote rol spelen als eerste aanspreekpunt voor patiënten en is als het ware de toegangspoort naar zorg. De huisartsenzorg staat op het moment echter al onder grote druk. Deze druk zal alleen nog maar toenemen. Er komt een grotere vraag naar zorg, maar er komen minder huisartsen. Ook voor ons geldt dat we het niet alleen kunnen en we samen, als onderdeel van de zorgketen, moeten werken aan continuïteit en kwaliteit van zorg.” Ellen Hoogervorst van de raad van bestuur van CuraMare vult aan: “Als we er nu vanuit mogen gaan dat we straks met minder mensen meer zorg moeten gaan leveren, dan kunnen we dat niet alleen. Daarvoor hebben we onze samenwerkingspartners nodig, maar óók de inwoners van de regio. Zaken als ondersteuning voor mantelzorgers door de inzet van technologische ontwikkelingen, maar ook kijken naar nieuwe woonvormen met de gemeente. Dat zijn onderwerpen die we nu op willen pakken om goed voorbereid te zijn op de toekomst. Alleen samen komen we verder.”

 

CDA Tweede Kamerlid Joba van den Berg: ”Het was een zeer informatief werkbezoek. Zorg moet beschikbaar, betaalbaar en bereikbaar zijn, ook in de regio. Het is mooi om te zien hoe intensief wordt samengewerkt om dat te behouden.”

2019 | Zorggroep Haringvliet | Alle rechten voorbehouden | Privacy statement

2019
Zorggroep Haringvliet
Alle rechten voorbehouden
Privacy statement