28 jun

Praktijk van de Toekomst

Huisartsen (praktijkhouders) en/of praktijkmanagers hebben het druk. Naast het dagelijks werk hebben ze te maken met vele nieuwe plannen, taken en projecten. Denk aan het Integraal Zorg Akkoord en onderwerpen als Positieve gezondheid, Digivaardigheid en Duurzaamheid. Hoewel hun aanwezigheid en denkkracht op al deze onderwerpen van groot belang is, snappen wij ook dat het soms te veel is. Ze willen dit graag veranderen voor nu en de toekomst. Hoe ze dat kunnen doen, hebben ze uitgewerkt in 3 sessies.

 

4 onderwerpen
Met elkaar hebben we in die 3 bijeenkomsten nagedacht over de toekomstbestendige praktijk, waarin ruimte is voor het dagelijks werk én ook voor het oppakken van nieuwe projecten/aandachtspunten. We hebben uiteindelijk 4 onderwerpen benoemd, die de huisartsen met elkaar en met ondersteuning van ons de komende tijd op gaan pakken: chatbot, zelfredzaamheid vergroten, dichten van zorgkloof en taakverdeling binnen de praktijk.

 

Chatbot
We merken dat huisartsen regelmatig vragen krijgen die niet bij hen thuishoren, maar door andere deskundige beantwoord kunnen worden. Om te zorgen dat patiënten door de juiste deskundige worden geholpen en gelijktijdig tijd te besparen op de praktijk, wordt een chatbot ingezet. De vragen die binnenkomen bij de arts worden deskundig uitgevraagd door de chatbot. Deze vraagt je dan als vervolg of je doorverbonden worden naar de juiste plek.

 

 

Zelfredzaamheid vergroten
Maar ook de zelfredzaamheid van mensen vergroten. Allereerst is het voor de patiënten zelf natuurlijk fijner om meer de teugels in handen te hebben. Voor de huisartsen helpt het bij het kunnen blijven bieden van de echt nodige zorg. Die zelfredzaamheid kunnen we vergroten door patiënten en hun mantelzorgers meer te informeren over onderwerpen die zij zelf kunnen regelen, waardoor zij minder een beroep hoeven te doen op de huisartsenpraktijken. Denk aan ‘Wat moet je doen na een knieoperatie en wat niet?’ en ‘waar moet je aan denken in je omgeving als je Parkinson hebt?’

 

 

Zorgkloof dichten
Door inwoners meer te informeren helpen we overigens ook om de zorgkloof te dichten. Als mensen weten wat ze bijvoorbeeld preventief kunnen doen om een zorgvraag zo lang mogelijk uit te stellen, wordt er later een beroep gedaan op de beschikbare zorg.

 

 

Taakverdeling binnen de praktijk
De werkdruk op de huisartsen is ook groot. Met elkaar kwamen we echter ook tot de conclusie dat sommige taken (deels of volledig) over te dragen zijn aan medewerkers. Daarmee ontstaat er voor de huisarts ruimte om zich bezig te houden met de zaken waar hij of zij echt voor nodig is en kunnen medewerkers zich meer ontwikkelen in hun werk. Een win-win situatie voor iedereen.

 

 

Hoe nu verder?
In de derde bijeenkomst hebben we met elkaar benoemd hoe en in welke volgorde we die onderwerpen willen oppakken. En vooral ook wie er op welk onderwerp aan de slag gaan met elkaar. De komende tijd wordt er per onderwerp gewerkt aan een aanpak. Als hierover meer bekend is, delen we dat hier op HaringvlietWeb en op onze website.

 

2019 | Zorggroep Haringvliet | Alle rechten voorbehouden | Privacy statement

2019
Zorggroep Haringvliet
Alle rechten voorbehouden
Privacy statement