15 jan

Samenwerken aan goede ouderenzorg op Voorne Putten

Dit actieplan moet zorgen voor goede ouderenzorg op Voorne

Om de zorg voor het toenemende aantal ouderen op Voorne ook in de toekomst goed te kunnen regelen, slaan zorgaanbieders, huisartsen en gemeenten op Voorne de handen ineen. Samen werken zij de komende drie jaar aan goede verblijfsplekken als iemand even niet thuis kan wonen, aan goede zorg en ondersteuning thuis en aan het versterken van het netwerk van ouderen.

Het aantal ouderen op Voorne groeit en dat zorgt voor een aantal problemen. Aan de ene kant wordt de zorg voor ouderen complexer, doordat zij door de goede gezondheidszorg langer leven en omdat er thuis meer ondersteuning mogelijk is, ook bij meerdere problemen.

Aan de andere kant zijn er te weinig (geschoolde) mensen beschikbaar om de juiste zorg en ondersteuning te kunnen leveren. Om ervoor te zorgen dat de zorg en ondersteuning van soms kwetsbare ouderen ook in de toekomst van hoge kwaliteit blijft, slaan de zorgaanbieders Catharinastichting, Careyn en CuraMare, de huisartsenzorggroepen Cohaesie en Zorggroep Haringvliet en de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne de handen ineen.

Ondersteunen

Maandag ondertekenen zij een samenwerkingsovereenkomst. De komende drie jaar gaan ze aan de slag met het programmaplan Ouderenzorg Voorne. Het zorgkantoor en verzekeraar CZ ondersteunen dit plan.

Het plan bestaat uit drie onderdelen. De eerste is een goede toegang tot plekken waar een oudere tijdelijk kan verblijven als thuiswonen even niet lukt. Daarvoor is samenwerking tussen de hulpverleners nodig, net als een centrale registratie van beschikbare plaatsen.

Het tweede onderdeel gaat over goede zorg en ondersteuning thuis. Die wordt geregeld vanuit een team professionals, zoals de huisarts, wijkverpleegkundige, specialist ouderengeneeskunde en de casemanager dementie. Ook hiervoor is samenwerking nodig tussen gemeenten, huisartsen en zorgaanbieders. In 2020 wordt met twee huisartsenpraktijken proefgedraaid met deze samenwerking, waarna de werkwijze op heel Voorne overgenomen kan worden.

Kwetsbaarheid en eenzaamheid

Het derde punt is het versterken van het netwerk van ouderen om kwetsbaarheid en eenzaamheid tegen te gaan. Met een scan wordt bij hen gekeken waar zij behoefte aan ondersteuning hebben.

Bron: AD Theo Teitsma 

2019 | Zorggroep Haringvliet | Alle rechten voorbehouden | Privacy statement

2019
Zorggroep Haringvliet
Alle rechten voorbehouden
Privacy statement