Klachtenprocedure

Niet tevreden? Praat er eerst met ons over
Wij vinden het als Zorggroep Haringvliet  belangrijk om u zo goed mogelijk te helpen. Als u niet tevreden over ons bent of als u vindt dat iets beter kan, laat het ons dan weten. U kunt dat ons via het Klachtenformulier laten weten.
Als u het bij ons meldt, dan proberen wij samen uw probleem of klacht op te lossen.
 
Komt u er met ons niet uit: klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (skge).
 

De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en onpartijdig en kan samen met u naar een oplossing zoeken, zoals bemiddelen tussen u en de zorgverlener. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Wilt u hulp van een klachtenfunctionaris? Vul dan het klachtenformulier in op de website van skge.

 
Stuurt u liever uw klacht per post? Dan is het belangrijk dat u een duidelijke omschrijving geeft wanneer en waar de gebeurtenis plaatsvond, over wie u een klacht heeft en waarom u niet tevreden bent. Vergeet u niet uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer te vermelden. U kunt uw klacht sturen naar:
Skge, Postbus 8018, 5601 KA Eindhoven
 
Geschilleninstantie
Als u er ook met hulp van de klachtenfunctionaris echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (een (voormalig) rechter), uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (jurist). De uitspraak van de geschilleninstantie is bindend.
Meer informatie vindt u in de folder in de wachtkamer en op www.skge.nl.

 

2019 | Zorggroep Haringvliet | Alle rechten voorbehouden | Privacy statement

2019
Zorggroep Haringvliet
Alle rechten voorbehouden
Privacy statement