Wat is ketenzorg

Wanneer u een chronische aandoening heeft zoals bijvoorbeeld CVRM, Diabetes, COPD of Astma kunt u deelnemen in een ketenzorgprogramma, dit besluit u samen met uw huisarts.

 

Bij de behandeling van een chronische aandoening kunnen onder meer huisartsen, praktijkondersteuners, verpleegkundigen, medisch specialisten, diëtisten en  fysiotherapeuten betrokken zijn. In een ketenzorgprogramma bundelen al die zorgverleners hun krachten met één doel: de kwaliteit van leven van patiënten verbeteren. Ze werken samen in de organisatie en uitvoering van de zorg en brengen hierin samenhang, zij vormen een keten. Hierbij is uw huisarts altijd eindverantwoordelijke voor de zorg, hij of zij heeft het volledig overzicht over uw gezondheidssituatie. Uw huisarts nodigt u afhankelijk van uw ziektebeeld één of meerdere keren per jaar uit voor een periodieke controle, het kan echter zo zijn dat u er bewust voor kiest geen gebruik te willen maken van deze periodieke controles, geef dit dan door aan uw huisarts of praktijkondersteuner.

 

Mocht u op een later moment toch weer willen deelnemen aan het ketenzorgprogramma, dan is dit altijd mogelijk. Neem hiervoor contact op met uw huisarts.

 

Klik hier voor meer informatie over de inhoud van elk zorgprogramma.

 

2019 | Zorggroep Haringvliet | Alle rechten voorbehouden | Privacy statement

2019
Zorggroep Haringvliet
Alle rechten voorbehouden
Privacy statement