Privacy

PRIVACYVERKLARING Zorggroep Haringvliet

 

In deze verklaring informeren wij u over de bescherming van uw persoonsgegevens. We geven aan welke persoonsgegevens we verzamelen en voor welke doeleinden. Hoelang bewaren we de gegevens en wat zijn uw rechten m.b.t. deze gegevens. We leggen het uit in deze verklaring.

 

Over Zorggroep Haringvliet

Zorggroep Haringvliet is een eerstelijns ketenzorggroep van praktijk houdende huisartsen in de regio Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten. Met 51 aangesloten huisartsen en vele ketenpartners zet Zorggroep Haringvliet zich in voor de kwaliteitsverbetering van de zorg aan chronisch zieken en ouderen. Het bezoekadres van Zorggroep Haringvliet is: Boezemweg 13Q, 3255 MC te Oude-Tonge. Zorggroep Haringvliet organiseert en structureert de ketenzorg voor chronisch zieken en ouderen door het oprichten en inrichten van (keten)zorgpaden. Zorggroep Haringvliet biedt ketenzorgpaden voor de chronische ziekten diabetes, CVRM en astma/COPD. In dit kader legt Zorggroep Haringvliet persoonsgegevens vast.

 

Gegevensverzameling

Zorggroep Haringvliet verzamelt als verwerkersverantwoordelijke organisatie persoonsgegevens op de volgende manieren:

  1. Digitaal, bij websitebezoek en om in te loggen op de persoonlijke omgeving van Haringvliet Web
  2. Gedurende het lidmaatschap van de ketenpartners
  3. Bij deelname aan projecten

De gegevens die Zorggroep Haringvliet verzamelt zijn afkomstig van:

  • Huisartsen en betrokken medewerkers van deelnemende praktijken;
  • Deelnemend specialisten en betrokken medewerkers;
  • Diëtisten, logopedisten, optometristen, fysiotherapeuten, podotherapeuten en pedicures van deelnemende paramedische praktijken.
  • Medewerkers in dienst van de zorggroep

 

Daarnaast verwerkt Zorggroep Haringvliet financiële gegevens in opdracht van de aangesloten huisartsen. Deze gegevens worden verzameld via VIPLive, het softwareprogramma van Calculus Software BV.

 

Doel

Zorggroep Haringvliet verzamelt gegevens op verschillende manieren en om de verschillende redenen.

Als verwerkersverantwoordelijke is dat:

  • Voor uitbetaling aan zorgverleners
  • Voor het bijhouden van een relatiebestand
  • Voor doelmatig beheer en beleid

 

Grondslag

Zorggroep Haringvliet krijgt van de aangesloten huisartsen de opdracht om een ketenprogramma aan te bieden aan patiënten die daarvoor worden geselecteerd. Dit vormt de basis voor het verlenen van de juiste zorg in overleg met de huisarts en/of de POH. Van aangesloten zorgverleners en betrokken medewerkers worden gegevens bewaard in het kader van een zorgprogramma op grond van de afgesloten samenwerkingsovereenkomst. Zorggroep Haringvliet heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld en deze bij de Autoriteit Persoonsgegevens aangemeld.

 

Reikwijdte gegevens

De verzamelde persoonsgegevens zullen niet buiten de EU worden aangeboden of doorgegeven.

 

Bewaartermijn gegevens

Gegevens worden bewaard zolang ze nodig zijn. Bij beëindigen van de deelname/relatie worden gegevens buiten gebruik gesteld c.q. vernietigd.

 

Beveiliging

Zorggroep Haringvliet heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, diefstal, verlies of ander onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens te voorkomen.

 

Rechten

Alle betrokkenen van wie Zorggroep Haringvliet gegevens heeft opgeslagen en voor wie Zorggroep Haringvliet verwerkersverantwoordelijkheid heeft, hebben recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering. Verwijdering van gegevens zal bepaalde gevolgen hebben en kan geweigerd worden wanneer uw gegevens noodzakelijk zijn in verband met de naleving of uitvoering van wet- of regelgeving.

 

Contact

Voor klachten, vragen of opmerkingen in verband met de verwerking van uw gegevens kunt u een mail sturen of bellen. Het secretariaat van Zorggroep Haringvliet is bereikbaar via secretariaat@zghv.nl of 0187-740400.

 

 

2019 | Zorggroep Haringvliet | Alle rechten voorbehouden | Privacy statement

2019
Zorggroep Haringvliet
Alle rechten voorbehouden
Privacy statement