Zorggroep Haringvliet

Inwoners van de eilanden Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten moeten nu en in de toekomst kunnen rekenen op persoonsgerichte zorg. Zorggroep Haringvliet helpt zorgprofessionals bij het bieden van kwaliteit. Naast persoonsgerichte zorg zijn onze speerpunten: samenwerking in de zorgketen en de inzet van ICT om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

 

Zorggroep Haringvliet ondersteunt huisartsen, praktijkondersteuners en assistenten. Want uit onderzoek blijkt dat vroegtijdige zorg en begeleiding complicaties kan verminderen en voorkomen. Daarom coördineert de zorggroep de samenwerking in de zorg aan kwetsbare ouderen en patiënten met een chronische ziekte: diabetes mellitus type 2, astma, COPD of hart- en vaatziekten. CZ is de preferente zorgverzekeraar.

 

Zorggroep Haringvliet organiseert trainingen en scholingen voor de aangesloten huisartsen en ketenpartners. Het scholingsaanbod is te vinden op Haringvliet Web. 

 

 

Organisatie

Verschillende huisartsenpraktijken op de Zuid-Hollandse eilanden hebben zich verenigd in een coöperatieve vereniging. Deze huisartsen zijn de leden van de vereniging en uit deze ledengroep wordt een bestuur gekozen dat de visie van de ledenvergadering uitvoert.

Zorggroep Haringvliet heeft diverse taken in de eerstelijns zorg, bijvoorbeeld het organiseren van diabeteszorg in ons werkgebied. Om deze taken uit te voeren, richtte de coöperatie in 2010 een zelfstandige BV op onder dezelfde naam: Zorggroep Haringvliet.

 

De jaarverslagen 2019, 2020 en het Strategisch Beleidsplan 2018-2020 vindt u hier. 

Missie & visie

Zorggroep Haringvliet heeft als doel om inwoners van ons werkgebied persoonsgerichte zorg te bieden. Nu en in de toekomst. Om dit doel te behalen is samenwerking tussen zorgprofessionals en verschillende disciplines van groot belang. Zorggroep Haringvliet coördineert en faciliteert zorgprofessionals bij het uitoefenen van hun beroep.

Persoonsgerichte zorg

Wat verstaat Zorggroep Haringvliet precies onder persoonsgerichte zorg? Persoonsgerichte zorg vereist betrokkenheid van zowel de patiënt als van de zorgprofessional. Daarom motiveert Zorggroep Haringvliet patiënten om actief met hun gezondheid en behandeling aan de slag te gaan. En we motiveren collega’s om nauw met elkaar samen te werken en patiënten ook te coachen. Want het mens-zijn staat centraal, niet de ziekte.

Organisatie die persoonsgerichte zorg faciliteert en ondersteunt

Zorggroep Haringvliet brengt in haar werkgebied patiënten en hun kenmerken in beeld. De zorgprogramma’s richten zich op preventie, diagnose, behandeling en begeleiding. Zowel binnen de huisartsenpraktijk als tussen de verschillende zorgverleners (ketenpartners).

Goed geïnformeerde patiënt en mantelzorger

Om controle te hebben over een ziekte of de gezondheid is het belangrijk dat patiënten goed geïnformeerd zijn. Dat vergroot de betrokkenheid bij hun behandeling en geeft de patiënt meer controle. Daarom motiveert Zorggroep Haringvliet patiënten om actief met hun gezondheid en behandeling aan de slag te gaan.

De coachende zorgprofessional

Zorggroep Haringvliet motiveert zorgverleners om de zorg persoonsgerichter te maken. Als een coach voor de patiënt. Dat vraagt een andere rol dan traditioneel van zorgverleners verwacht wordt. Het uitgangspunt blijft handelen vanuit het medisch perspectief.

Persoonsgerichte omgeving en zorginkoop

Om een persoonsgerichte omgeving en zorginkoop voor elkaar te krijgen is toekomstgerichte samenwerking nodig.  Het aanbieden van persoonsgerichte zorg is een vereiste om rekening te houden met toekomstige veranderingen.

Persoonsgerichte zorg

Persoonsgerichte zorg helpt mensen met een chronische ziekte om beter om te gaan met hun aandoening. Niet de ziekte staat centraal, maar het mens-zijn, het functioneren, de levenssituatie en de leefstijl.

Klik voor meer informatie per onderdeel op één van de puzzelstukken.

Team

Maak kennis met het team dat dagelijks aan de ondersteuning van zorgprofessionals werkt in het werkgebied Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten. Het compacte team van Zorggroep Haringvliet stuurt onder andere de verschillende werkgroepen aan, bewaakt de kwaliteit van de zorgprogramma’s, organiseert bijeenkomsten en verzorgt trainingen.

Han Gloudemans
Interim bestuurder
Ada de Groot
secretariaat
Denise Jacobs
secretariaat
Marie Antoinette Westra
regiomanager eerstelijns zorg
Carla van der Poel
projectmedewerker kwaliteit

Bestuur Coöperatieve Vereniging

Het bestuur van coöperatie Zorggroep Haringvliet telt zes leden. Zij vertegenwoordigen de leden van de coöperatieve vereniging. Het bestuur benoemt op zijn beurt in de ledenvergadering de leden van de Raad van Commissarissen.

E.N. van Gijssel
interim voorzitter/secretaris
Functie
G.J. Dogterom
penningmeester
Functie
G. de Jager
bestuurslid
Functie
H.W.J. Vermeulen
bestuurslid
Functie
A. van den Hurk
bestuurslid
Functie
Z. Kassar
bestuurslid/penningmeester
P. Albert
bestuurslid
T. Robbers
bestuurslid
Functie

Stuur mail

Functie

Stuur mail

Functie

Stuur mail

Functie

Stuur mail

Functie

Stuur mail

Stuur mail

Stuur mail

Stuur mail

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de zorggroep als het gaat om beleid, bedrijfsvoering en financiën. De RVC is dan ook de werkgever van de directeur-bestuurder en treedt op als adviseur. De RVC telt drie leden die allen beschikken over de benodigde expertise en ervaring.

 

Marlies Mulder
voorzitter
Functie

Eigenaar adviesbureau ‘De Zakenpartner’, voorzitter met de portefeuille organisatie en bedrijfsvoering (termijn tot 1-1-2022).

Gerrit Littel
Functie

Gepensioneerd accountant en ziekenhuisbestuurder met portefeuille financiën (termijn tot 1-1-2022).

 

Bart Smit
Functie

 

 

Functie

Eigenaar adviesbureau ‘De Zakenpartner’, voorzitter met de portefeuille organisatie en bedrijfsvoering (termijn tot 1-1-2022).

Functie

Gepensioneerd accountant en ziekenhuisbestuurder met portefeuille financiën (termijn tot 1-1-2022).

 

Functie

 

 

Kwaliteitscommissies

Kwaliteitscommissie Astma & COPD
  • - Huisartsen
  • - Praktijkondersteuners Somatiek
  • - Longarts Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis
  • - Fysiotherapeut
Kwaliteitscommissie Diabetes & CVRM
  • - Huisartsen
  • - Praktijkondersteuners Somatiek
  • - Diëtist
  • - Internisten Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis
  • - Cardiologen Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis
  • - Diabetesverpleegkundige

2019 | Zorggroep Haringvliet | Alle rechten voorbehouden | Privacy statement

2019
Zorggroep Haringvliet
Alle rechten voorbehouden
Privacy statement