Ouderenzorg

Het aantal ouderen neemt de komende jaren sterk toe. Kwetsbare ouderen, vaak met complexe zorgvragen, blijven door maatschappelijke ontwikkelingen langer thuis wonen. De zorg voor deze groep vraagt om proactieve en multidisciplinaire aanpak. De module Ouderenzorg helpt om de zorg van verschillende zorgverleners beter op elkaar af te stemmen en zo de kwaliteit te verbeteren.

 

Het zorgverleningsteam

Op basis van wat de oudere patiënt nodig heeft, stelt de huisarts een persoonlijk zorgplan samen. Vervolgens schakelt de huisarts de benodigde zorgprofessionals in. De huisarts heeft altijd de rol van regisseur. Verder kan het team bestaan uit:

 

  • een praktijkondersteuner ouderenzorg
  • een apotheker
  • een wijkverpleegkundige (thuiszorg)
  • een psycholoog
  • een fysiotherapeut
  • een mantelzorgconsulent
  • een mantelzorger
  • een zorgtrajectbegeleider
  • een specialist ouderengeneeskunde

2019 | Zorggroep Haringvliet | Alle rechten voorbehouden | Privacy statement

2019
Zorggroep Haringvliet
Alle rechten voorbehouden
Privacy statement