Wij coördineren en verbeteren zorg rondom

Zorggroep Haringvliet verstrekt informatie, biedt trainingen, organiseert bijeenkomsten en maakt onderlinge werkafspraken. Zo helpen wij patiënten en zorgprofessionals. Nu en in de toekomst.

Over de zorggroep

Wat doen we?

Zorggroep Haringvliet ondersteunt huisartsen, praktijkondersteuners en assistenten op de eilanden Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten, zodat deze professionals samen persoonsgerichte zorg kunnen leveren aan de inwoners. Hoe we dat doen, staat beschreven in ons zorgaanbodplan.

Diabetes

Het is belangrijk om patiënten met diabetes goed te volgen. Het zorgprogramma maakt optimale zorg mogelijk.

Meer informatie
Zorgprogramma
Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)

Een gezonde leefstijl is cruciaal voor de gezondheid. Patiënten werken met een coach actief aan hun leefstijl.

Meer informatie
Zorgprogramma
Ouderenzorg

Kwetsbare ouderen hebben zorg op maat nodig. Vaak is samenwerking tussen verschillende disciplines vereist.

Meer informatie
Huisarts-module
Hart- en Vaatziekten

Een van de belangrijkste doodoorzaken in ons land. Goede samenwerking in zorg en begeleiding redt levens.

Meer informatie
Zorgprogramma
COPD & Astma

Het aantal longpatiënten neemt de komende jaren verder toe. Correct gebruik van medicatie maakt een groot verschil.

Meer informatie
Zorgprogramma
Longpunt

Vier keer per jaar ontmoeten longpatiënten, artsen en zorgverleners elkaar bij het longpunt.

Meer informatie
Project
Praktijk-management

Meer tijd voor patiëntenzorg door inzet van een praktijkmanager.

Meer informatie
Huisarts-module
Transmuraal long-formularium

Huisartsen, apothekers, longartsen en longverpleegkundigen werken samen aan betere inhalatie van longmedicatie

Meer informatie
Project
Meten patiënten-ervaringen

Verbeteren kwaliteit van zorgverlening door het meten van patiëntenervaringen

Meer informatie
Project

Nieuws

Gezondheidsvaardigheden in de huisartsenpraktijk

Nathalie Ruiter heeft, in opdracht van de zorggroep, onderzoek gedaan naar gezondheidsvaardigheden in huisartsenpraktijken. In dit artikel vertelt zij hierover.

Lees meer
Praktijk van de Toekomst

Uitkomsten bijeenkomsten Praktijk van de Toekomst.

Lees meer
Regionale Transmurale Afspraak Diabetes Mellitus type 2

In april hebben we op HaringvlietWeb een herziende versie van de Regionale Transmurale afspraak (RTA) Diabetes Mellitus type 2 gedeeld met de huisartsen die onderdeel zijn van onze zorggroep. Sylvia Damen (internist bij het Van Weel Bethesda Ziekenhuis) vertelt over de RTA.

Lees meer
Diabetescafé Goeree-Overflakkee/Voorne-Putten

Samen met Diabetesvereniging Nederland organiseren wij een aantal keer per jaar een Diabetescafé voor inwoners van Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten.

Lees meer
Lancering: Deltaplan voor huisartsenzorg

Met trots presenteren we Deltaplan voor huisartsenzorg.

Lees meer
Intentie fusie Zorggroep Haringvliet en regionale huisartsenorganisatie Cohaesie

Zorggroep Haringvliet en Regionale Huisartsorganisatie Cohaesie willen hun krachten bundelen en onderzoeken of zij kunnen fuseren.

Lees meer
Grote opkomst eerste bijeenkomst van Longpunt in 2024

Afgelopen donderdag, 1 februari, was het eerste Longpunt van dit jaar en de opkomst was groot!

Lees meer
Inspirerende bijeenkomst huisarts-so-geriater

In 2023 hebben de huisartsenorganisaties Cohaesie en Zorggroep Haringvliet een diverse groep zorgprofessionals bij elkaar gebracht. Wat begon als een eenmalige bijeenkomst, is uitgegroeid tot een structureel overleg over samenwerking en afstemming van zorg voor kwetsbare ouderen.

Lees meer
Meer nieuws

Evenementen

Meer evenementen

Ons werkgebied

2 gemeenten

Verschillende huisartsenpraktijken op de eilanden Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten werken in een overkoepelende samenwerkingsverband Zorggroep Haringvliet samen met de gemeenten en andere zorgverleners, bijvoorbeeld de diëtisten, apothekers en het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.

Zorggroep Haringvliet coördineert de samenwerking tussen zorgverleners in het werkgebied. In het bijzonder in de zorg voor kwetsbare ouderen en voor patiënten met chronische aandoeningen als diabetes, astma, COPD en hart en vaatziekten.

 

2019 | Zorggroep Haringvliet | Alle rechten voorbehouden | Privacy statement

2019
Zorggroep Haringvliet
Alle rechten voorbehouden
Privacy statement