Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)

Zorggroep Haringvliet heeft afgesproken met zorgverzekeraar CZ om in 2019 een pilot op te zetten voor Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Dat is een programma voor mensen met gezondheid gerelateerd overgewicht. In de pilot gaan mensen aan de slag met een leefstijlcoach. Naast 8 individuele gesprekken zijn er 16 groepsbijeenkomsten gedurende twee jaar.

Zo maakt iedereen kennis met mogelijkheden in de buurt om actief te worden, bijvoorbeeld met een buurtsportcoach. De pilot verbindt ook bestaande initiatieven. Na deze pilot volgt de verdere uitrol in 2020 en verder.

De eerste groepen zijn gestart.

 

Voor de Gecombineerde Leefstijlinterventie wordt er gewerkt conform de volgende overeenkomsten:

 

Lees hier meer informatie.

Start nieuwe groepen Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten

Voorlichtingsbijeenkomsten zijn gepland op de volgende data:

  • Maandagavond 17 februari inloop 19.15, start 19.30-20.15 uur in Hellevoetsluis
  • Locatie: Cultuurhuis Nieuwe Veste, Opzoomerlaan 106 in lokaal 8

 

  • Dinsdagmiddag 18 februari inloop 13.15-start 13.30-14.15 uur en/of inloop 19.00 uur- start 19.15-20.00 uur  in Ouddorp
  • Locatie:Therapie- en Bewegingscentrum Goeree, Molenweg 4 (boven de Jumbo)

 

  • Dinsdagmiddag 25 februari 17.00-18.00 uur in Dirksland
  • Locatie:Fysiotherapie van den Berg, Vroonweg 10

 

 

2019 | Zorggroep Haringvliet | Alle rechten voorbehouden | Privacy statement

2019
Zorggroep Haringvliet
Alle rechten voorbehouden
Privacy statement