Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)

Zorggroep Haringvliet heeft afgesproken met zorgverzekeraar CZ om in 2019 een pilot op te zetten voor Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Dat is een programma voor mensen met gezondheid gerelateerd overgewicht. In de pilot gaan mensen aan de slag met een leefstijlcoach. Naast 8 individuele gesprekken zijn er 16 groepsbijeenkomsten gedurende twee jaar.

Zo maakt iedereen kennis met mogelijkheden in de buurt om actief te worden, bijvoorbeeld met een buurtsportcoach. De pilot verbindt ook bestaande initiatieven. Na deze pilot volgt de verdere uitrol in 2020 en verder.

De eerste groepen zijn gestart.

 

Voor de Gecombineerde Leefstijlinterventie wordt er gewerkt conform de volgende overeenkomsten:

 

Lees hier meer informatie.

 

 

2019 | Zorggroep Haringvliet | Alle rechten voorbehouden | Privacy statement

2019
Zorggroep Haringvliet
Alle rechten voorbehouden
Privacy statement