Diabetes

 

Diabetes komt zeer veel voor in Nederland. Ongeveer 1 miljoen Nederlanders lijden eraan. Veel diabetespatiënten krijgen ook te maken met hart- en vaatziekten, uitval van nieren en/of slechtziendheid. Daarom is het extra belangrijk om diabetespatiënten goed te volgen en optimale zorg te bieden.

 

Wie spelen een belangrijke rol bij de behandeling van diabetes?

 

Uzelf

Het is altijd belangrijk om goed voor jezelf te zorgen, zeker voor iemand met diabetes. Het effect van de behandeling van diabetes hangt voor een belangrijk deel zelfs af van uw leefstijl. Daar is kennis over uw ziekte onlosmakelijk mee verbonden. Betekent dat u er dan alleen voor staat? Juist niet, want alle deelnemende zorgverleners zien het als een gezamenlijke taak om u hierin te steunen. U kunt voor vragen, voorlichting, hulp en advies rond de behandeling van diabetes altijd terecht bij uw huisarts of de praktijkondersteuner.

 

Uw huisarts

Uw huisarts is hoofdbehandelaar en eindverantwoordelijk voor uw behandeling. De huisarts voert samen met de praktijkondersteuner de jaarlijkse controle uit. Samen met de huisarts bespreekt u het uitgevoerde behandelplan. Waar nodig stippelt de huisarts een nieuw behandelplan voor u uit. Naast de behandeling schenkt de huisarts ook aandacht aan eventuele complicaties of aandoeningen.

 

Praktijkondersteuner en praktijkassistente

Alle huisartsen van Zorggroep Haringvliet hebben praktijkassistenten en praktijkondersteuners in dienst. De praktijkondersteuner helpt u omgaan met diabetes in het dagelijks leven. U krijgt persoonlijke begeleiding en advies. Elke drie maanden wordt u tijdens het spreekuur gecontroleerd. De praktijkondersteuner controleert uw voeten, meet uw bloeddruk, lengte en gewicht. Ook bespreekt hij of zij laboratoriumuitslagen met u.

De huisarts blijft goed op de hoogte over uw situatie omdat er regelmatig overleg plaatsvindt.

 

De diëtist

Voedings- en dieetadviezen zijn belangrijk bij behandeling van diabetes. Als er sprake is van overgewicht of als uw bloedsuikers ontregeld zijn of bij andere problemen die met voeding te maken hebben, krijgt u een verwijzing naar een diëtist bij u in de buurt. De diëtist is de deskundige op het gebied van voeding. Hij of zij bespreekt uw voedingspatroon, geeft u advies op maat en bekijkt samen met u welke aanpassingen mogelijk zijn. De diëtist brengt uw huisarts op de hoogte van de bevindingen.

Zorggroep Haringvliet werkt samen met diëtisten in de regio.

 

De podotherapeut

Diabetespatiënten hebben vaak problemen met het gevoel in hun voeten. Soms is de doorbloeding in de voeten minder. Dit zijn bekende complicaties. Daarom worden controleert de huisarts of de praktijkondersteuner jaarlijks uw voeten. Indien nodig krijgt u een verwijzing naar de podotherapeut.

 

De pedicure

Goede voetzorg is belangrijk voor diabetespatiënten. Dat komt omdat wondjes aan de voeten vaak moeizaam genezen. De pedicure verwijdert eelt en geeft nagelzorg. Als het nodig is, stuurt de podotherapeut u door naar een pedicure. De podotherapeut bepaalt hoeveel behandeling u per jaar nodig heeft.

Let op: vanaf zorgprofiel 2 kan de podotherapeut de voetzorg via de basisverzekering in gang zetten.

 

De diabetesverpleegkundigen

Sommige huisartsenpraktijken hebben een diabetesverpleegkundige in dienst. Dit is een deskundige op het gebied van diabetes die de huisarts en de praktijkondersteuners adviseert en helpt bij het behandelen van patiënten met diabetes.

 

Netvliesfoto

Iedere 2 jaar krijgt u een oproep voor een oogonderzoek. Want diabetespatiënten kunnen afwijkingen krijgen aan hun netvlies. Dat komt door de hoge bloedsuikers die vaatschade veroorzaken. In eerste instantie merkt u daar nauwelijks iets van. Daarom is het belangrijk om vaatschade in een vroeg stadium te ontdekken: dan is de schade nog goed te behandelen.

 

 

Tip: website over diabetes
Sinds kort is de website www.diabetes.nl gelanceerd. Deze website is bedoeld om mensen met diabetes en hun naasten de weg te wijzen in de wereld van diabetes, en hen handvatten te bieden om in het dagelijks leven met diabetes om te gaan. Hier kunt u veel informatie vinden voor uzelf als zorgverlener, of om uw patiënten op te attenderen. 

Deze website is een samenwerking tussen 5 diabetesorganisaties in Nederland: Bas van de Goor FoundationDiabetes FondsDiabetesvereniging NederlandStichting DON en Stichting JDRF Nederland. Diabetes.nl heeft geen winstoogmerk.

 

 

 

2019 | Zorggroep Haringvliet | Alle rechten voorbehouden | Privacy statement

2019
Zorggroep Haringvliet
Alle rechten voorbehouden
Privacy statement