Wat doen we ?

Projecten

Nederland telt meer dan honderd zorggroepen. Hier werken huisartsen, praktijkondersteuners en andere gespecialiseerde zorgverleners (zoals fysiotherapeuten, podotherapeuten, specialisten en apothekers) samen om de chronische zorg in hun regio beter te organiseren. Want een chronische ziekte vraagt om langdurig advies en zorg van verschillende deskundigen. Samen maken we afspraken over de kwaliteit van de zorg. Zorggroep Haringvliet heeft als werkgebied de eilanden Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten.

 

Bekijk projecten

Robin

In 2020 is samen met – Zorggroep Hoekse Waard en Zorggroep Cohaesie – een samenwerking gestart met Robin. Door het aanbieden van een regionaal Stagepunt wordt de instroom van leerlingen op de arbeidsmarkt vergroot. De mogelijkheden van een zij-instroom traject voor doktersassistenten wordt onderzocht; zij-instromers – vaak ervaren zorgprofessionals – worden klaargestoomd om als doktersassistente in de praktijk aan de slag te gaan. Daarnaast levert Robin detachering en werving- en selectie van ondersteunend personeel.

Naar website

Kwaliteitsbeleid

Zorggroep Haringvliet bewaakt systematisch de kwaliteit van de zorg. Onze kwaliteitsmedewerkers voeren jaarlijks praktijkbezoeken uit in het werkgebied. Aan de hand van benchmarkcijfers wordt elke praktijk objectief gescreend. Verder zijn er diverse kwaliteitscommissies. In spiegelbijeenkomsten is er aandacht voor feedback. Allemaal met het doel om de kwaliteit van de zorg te verhogen.

Belangenbehartiging

Als Zorggroep Haringvliet zijn wij het aanspreekpunt voor alle aangesloten huisartsen. Wij behartigen hun belangen en streven ernaar om de huisarts zoveel mogelijk te ondersteunen, zodat de zorgprofessionals in ons werkgebied zich kunnen richten op hun kernactiviteiten. De kracht van onze organisatie is dat individuele huisartsen met elkaar optrekken en bevorderen juist op die manier de samenwerking tussen verschillende disciplines.

 

 

Samen0187

Het aanbod van zorg, welzijn, opvoeden, opgroeien en sociale zekerheid op het eiland Goeree-Overflakkee is in kaart gebracht op www.samen0187.nl Een digitaal adresboek met actuele en betrouwbare informatie over zorg en welzijn.

Op dit gezondheidsplatform zijn zorgaanbieders, burgerinitiatieven, algemene voorzieningen, (zorg)netwerken, huisartsen te vinden. Op een afgeschermd deel van de site kunnen deelnemende zorgprofessionals elkaar direct en gericht vinden. Is uw organisatie nog niet aangesloten? Meld u zich dan meteen aan.

Paulina.nu

Zorggroep Haringvliet is partner van Paulina.nu. Deze stichting werd in 2016 opgericht door een ambitieuze groep eilandbewoners. Vanuit het besef dat lokale gezondheidszorg niet vanzelfsprekend is. Sterker nog, dat lokale gezondheidszorg een voorwaarde is voor leefbaarheid en welzijn op Goeree-Overflakkee.

 

Paulina.nu brengt als platform lokale partijen en bewoners samen en verbindt hen. Dat gebeurt op het gebied van zorgverlening, maar ook op het gebied van vitaliteit: gezond leven en gezond blijven. Zorggroep Haringvliet draagt dit initiatief vanzelfsprekend een warm hart toe.

 

Paulina.nu werkt aan de vitaliteit van eilandbewoners en het zorgaanbod op Goeree-Overflakkee. De oprichters beschouwen Paulina van Weel als inspiratiebron. Want in 1934 kreeg Goeree-Overflakkee een eigen ziekenhuis dankzij haar nalatenschap. In die tijd was het eiland nog geïsoleerd.  Zo maakte Van Weel het mogelijk dat goede zorg dicht bij de mensen werd georganiseerd. De initiatiefnemers van Paulina.nu willen op een moderne manier aansluiten op de erfenis van Paulina van Weel: goede zorg dichtbij.

 

Naar website

Zorgaanbodplan 2024-2025

Zorggroep Haringvliet heeft als doel om inwoners van ons werkgebied persoonsgerichte zorg te bieden. Nu en in de toekomst. Om dit doel te behalen, is samenwerking tussen zorgprofessionals en verschillende disciplines van groot belang. Wij coördineren deze samenwerking en faciliteren zorgprofessionals (huisartsen) bij het uitoefenen van hun beroep.  Hoe we dat doen en met welke aandachtspunten beschrijven wij jaarlijks in ons Zorgaanbodplan.

 

 

2019 | Zorggroep Haringvliet | Alle rechten voorbehouden | Privacy statement

2019
Zorggroep Haringvliet
Alle rechten voorbehouden
Privacy statement