Vergoedingen

De rol van Zorggroep Haringvliet in de ketenzorg.

 

Wij organiseren ketenzorg op Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten. Dat betekent dat wij alle zorgverleners die een mogelijke rol hebben in de behandeling of begeleiding van een chronische aandoening, met elkaar laten samenwerken.

Naast het ontwikkelen en onderhouden van zorgprogramma’s regelt Zorggroep Haringvliet de financiering van de ketenzorg. Samen met zorgverzekeraars in Nederland maken wij afspraken over welke zorg een patiënt met een chronische aandoening nodig heeft. Het bedrag dat u vergoed krijgt vanuit het ketenzorgprogramma is berekend op de zorg die een patiënt met uw aandoening gemiddeld nodig heeft.

Declaraties komen bij ons binnen, wij dienen ze in bij de zorgverzekeraar en zorgen ervoor dat zorgverleners op tijd worden uitbetaald. Omdat wij de financiering regelen, ziet u  “Zorggroep Haringvliet” terug op het declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar.

 

 

Vergoeding van het ketenzorgprogramma.

 

Ketenzorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering en de kosten vallen meestal niet onder het eigen risico. Wanneer bijvoorbeeld de dieetadvisering onderdeel uitmaakt van de ketenzorg, wordt dit volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Ook betaalt u dan geen eigen risico.

Wanneer u zorg ontvangt welke niet binnen het ketenzorgprogramma valt, dan hangt de vergoeding hiervoor af van uw verzekering. Dit kan voorkomen wanneer uw huisarts u bijvoorbeeld doorverwijst voor een aanvullende behandeling of als er een LAB onderzoek wordt gedaan.

 

 

Financiering ouderenzorg op Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten

 

Sinds 1 januari 2016 coördineert Zorggroep Haringvliet de ouderenzorg op de eilanden Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten. Vanaf dat moment staat op het declaratieoverzicht van elke patiënt in ons werkgebied een tarief van € 1,05. Bij dit tarief staat onze naam vermeld. Dit bedrag op uw overzicht wordt volledig vergoed door de zorgverzekeraar en gaat niet van uw eigen risico af. Omdat het tarief geldt voor elke ingeschreven verzekerde kan de huisartsenzorg voor ouderen worden bekostigd.

 

Lees hier meer over wat ketenzorg betekent.

2019 | Zorggroep Haringvliet | Alle rechten voorbehouden | Privacy statement

2019
Zorggroep Haringvliet
Alle rechten voorbehouden
Privacy statement