Hart- en Vaatziekten

 

In Nederland zijn hart- en vaatziekten de belangrijkste oorzaak van sterfte bij vrouwen en de tweede oorzaak van sterfte bij mannen. Een groot deel van de Nederlandse bevolking heeft een verhoogd risico op het ontstaan van hart- en vaatziekten. Als het lukt om de risicofactoren op het krijgen van hart- en vaatziekten te verminderen, dan daalt ook de kans op het ontstaan van een dergelijke ziekte en het overlijden daaraan aanzienlijk.

 

Behandeling in de huisartsenpraktijk
De meeste mensen met een verhoogd risico op hart- of vaatziekten worden behandeld in de huisartsenpraktijk. Dat geeft huisartsen samen met hun praktijkmedewerkers een belangrijke rol bij de beïnvloeding van risicofactoren. Ze sporen mensen met een verhoogde bloeddruk en een verhoogd cholesterolgehalte op en behandelen hen. Die behandeling kan bestaan uit het voorschrijven van medicatie. Ook moedigen zij mensen aan om te stoppen met roken en af te vallen en geven zij adviezen om gezond te eten en te bewegen.

 

Zorgprogramma waarborgt kwaliteit
Zorggroep Haringvliet ondersteunt huisartsenpraktijken bij het organiseren van de zorg voor deze groep in de eigen praktijk. In het zorgprogramma cardiovasculair risicomanagement (CVRM) staat precies beschreven welke zorg de huisartsenpraktijken aan de patiënten moeten leveren. Mensen met een bestaande hart- en vaatziekte worden begeleid in het verminderen van risicofactoren om verergering van deze aandoening tegen te gaan. Mensen met een verhoogd risico op het krijgen van hart- en vaatziekten worden opgespoord en begeleid om te voorkomen dat een dergelijke aandoening gaat ontstaan.

 

Wie spelen een belangrijke rol bij de behandeling van hart- en vaatziekten?

Uzelf

Als u hart- en vaatziekten hebt of een risico daarop, dan bent u zelf uw belangrijkste zorgverlener. Uw actieve inzet bepaalt in hoge mate of u hart- en vaatziekten voorkomt of effectief behandelt. Een gezonde leefstijl is daarbij belangrijk. Net als voldoende kennis over (het risico op) hart- en vaatziekten. Tegelijkertijd zien alle deelnemende zorgverleners het als een gezamenlijke taak om u hierin te ondersteunen. U staat er dus niet alleen voor! Voor een antwoord op vragen, voorlichting, hulp en advies over hart- en vaatziekten kunt u altijd terecht bij uw huisarts en/of praktijkondersteuner.

 

Uw huisarts

Uw huisarts is hoofdbehandelaar en eindverantwoordelijk voor uw behandeling. De huisarts bespreekt met de praktijkondersteuner de jaarlijkse controle en beoordeelt of het nodig is dat u een afspraak op het spreekuur krijgt. Indien nodig wordt er samen met u een behandelplan opgesteld.

 

Praktijkondersteuner en praktijkassistente

Alle huisartsen van Zorggroep Haringvliet hebben praktijkassistenten en praktijkondersteuners in dienst. Een praktijkondersteuner neemt in nauwe samenwerking taken van de huisarts over, zoals de periodieke controles. Verder geeft de praktijkondersteuner voorlichting en informatie wanneer u een verhoogd risico op hart- en vaatziekten heeft. In overleg met de huisarts kan een praktijkassistente een deel van de periodieke controles overnemen van de praktijkondersteuner. Bijvoorbeeld de controle van de bloeddruk en het gewicht.

 

Jaarlijks krijgt u een oproep voor een bloed- en urineonderzoek. Dan wordt de nierfunctie onderzocht en het cholesterol- en suikergehalte bepaald. Ook wordt de urine onderzocht op de aanwezigheid van eiwit. De huisarts bespreekt de uitslagen van dit onderzoek tijdens de jaarlijkse controle.

 

De diëtist

Voedings- en dieetadviezen zijn belangrijk bij preventie en behandeling van hart- en vaatziekten. Als er sprake is van overgewicht of bij andere problemen die met voeding te maken hebben, krijgt u een verwijzing naar een diëtist bij u in de buurt. De diëtist is de deskundige op het gebied van voeding. Hij of zij bespreekt uw voedingspatroon, geeft u advies op maat en bekijkt samen met u welke aanpassingen in uw eetpatroon mogelijk zijn. De diëtist brengt uw huisarts op de hoogte van de bevindingen.

Zorggroep Haringvliet werkt samen met diëtisten in de regio.

 

Cardioloog, internist, nefroloog

Lukt het niet om uw bloeddruk of cholesterol onder controle te krijgen? Of zijn er ernstige complicaties? Dan overlegt de huisarts met de cardioloog, internist of nefroloog. Zo nodig wordt u doorverwezen.

 

Apotheker

Voor medicijnen gaat u natuurlijk naar de apotheek. Maar de apotheek kan meer voor u betekenen. De medewerkers van de apotheek kunnen u bijvoorbeeld adviseren over de bijwerking van medicijnen of over de manier waarop u deze kunt innemen. De apotheker controleert altijd of de voorgeschreven medicijnen wel goed combineren met andere medicijnen die u gebruikt.

2019 | Zorggroep Haringvliet | Alle rechten voorbehouden | Privacy statement

2019
Zorggroep Haringvliet
Alle rechten voorbehouden
Privacy statement