• zghv 101
  • zghv 108
  • zghv 109
  • zghv 105
  • zghv 103
  • zghv 107
  • zghv 106

Zorgprogramma's

Persoonlijke zorgprogramma's
Een van de doelstellingen van Zorggroep Haringvliet is om de zorg te verbeteren. Daarom werken we met persoonlijke zorgprogramma's, afgestemd op de individuele patiënt. We maken afspraken met eerstelijns zorgprofessionals, zorgverzekeraars en andere zorgaanbieders over de ketenzorg voor patiënten met chronische, psychische of ouderdomsaandoeningen. Die afspraken leggen we vast in de zorgprogramma´s, waarin we beschrijven hoe de volledige zorg voor een patiënt eruit ziet qua inhoud, vorm, planning en uitvoering. Vanzelfsprekend voldoen onze zorgprogramma's aan de landelijke standaarden van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).

De zorg samen verbeteren
Samen met alle betrokken behandelaars streven we ernaar de zorg verbeteren. Elke zorgprofessional wil optimale zorg verlenen aan zijn patiënt. Dus kijken we vooral ook naar de mens achter de patiënt: wat past bij hem (of haar) en hoe kunnen we de zorg zo goed mogelijk op de patiënt en zijn leefstijl afstemmen? De patiënt is zelf nauw betrokken bij de samenstelling van zijn of haar persoonlijke zorgprogramma, we noemen dat patiëntgerichtezorg.

Een team van behandelaars
De behandelaars stemmen de uitvoering van het zorgplan en de begeleiding van de patiënt tot in de kleinste details met elkaar af. Zij treden op als één team, en houden elkaar op de hoogte via onder meer het elektronisch patiëntendossier. Een team bestaat uit de zorgverleners die nodig zijn om de patiënt te ondersteunen bij zijn of haar chronische, psychische of ouderdomsaandoening. De huisarts maakt vanzelfsprekend deel uit van het team en heeft altijd de rol van regisseur. Afhankelijk van de indicatie, zitten in het team ook praktijkondersteuners, diabetes- of longverpleegkundigen, apothekers, diëtisten, psychologen, podotherapeuten, fysiotherapeuten, pedicures, oogartsen, verslavingsconsulenten, internisten, cardiologen, diagnostische centra en mantel- en of wijkverpleegkundigen van de thuiszorg

De zorgprogramma’s van Zorggroep Haringvliet
Zorggroep Haringvliet biedt de volgende zorgprogramma’s:

Voor de zorgpartners is aanvullende informatie gepubliceerd op het besloten deel voor zorgverleners.