Huisarts-modules

Zorgverzekeraar CZ ontwikkelde verschillende modules voor huisartsenpraktijken. Zo is er een module Ouderenzorg die huisartsen helpt om optimale zorg te bieden aan kwetsbare ouderen. En er is een module praktijkmanagement om huisartsenpraktijken verder te professionaliseren en huisartsen te ontlasten. Zorggroep Haringvliet contracteert beide modules en helpt 17 huisartsenpraktijken bij de organisatorische voorwaarden die de zorgverzekeraar stelt.

 

Praktijkmanagement

Door een praktijkmanager aan te stellen kunnen de huisarts, de praktijkondersteuners en assistenten zich hoofdzakelijk bezighouden met patiëntenzorg. De praktijkmanager concentreert zich op taken als praktijkanalyse, kwaliteitsmanagement, samenwerking en verbeterprojecten. Dat kan een kwaliteitsimpuls opleveren in de praktijkorganisatie, de procedures en uiteindelijk ook op de inhoud.

 

Ouderenzorg

Het aantal ouderen neemt de komende jaren sterk toe. Kwetsbare ouderen, vaak met complexe zorgvragen, blijven door maatschappelijke ontwikkelingen langer thuis wonen. De zorg voor deze groep vraagt om een proactieve en multidisciplinaire aanpak. De module Ouderenzorg helpt om de zorg van verschillende zorgverleners beter op elkaar af te stemmen en zo de kwaliteit te verbeteren.

 

 

Ouderenzorg

Kwetsbare ouderen hebben zorg op maat nodig. Vaak is samenwerking tussen verschillende disciplines vereist.

Meer informatie
Praktijk-management

Meer tijd voor patiëntenzorg door inzet van een praktijkmanager.

Meer informatie

2019 | Zorggroep Haringvliet | Alle rechten voorbehouden | Privacy statement

2019
Zorggroep Haringvliet
Alle rechten voorbehouden
Privacy statement