Klachtenformulier

Heeft u een klacht over een zorgverlener? Bijvoorbeeld over de manier waarop een huisarts of fysiotherapeut u heeft behandeld? Dan kunt u deze klacht het best bespreken met de persoon in kwestie. Ook als u een officiële klacht heeft, dan vragen wij u om deze klacht bij uw behandelaar in te dienen.

Als uw klacht betrekking heeft op een van onze zorgprogramma’s en u kunt hiervoor niet terecht bij uw directe zorgverlener. Dan kunt u via de website van de Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg een klacht indienen.

2019 | Zorggroep Haringvliet | Alle rechten voorbehouden | Privacy statement

2019
Zorggroep Haringvliet
Alle rechten voorbehouden
Privacy statement